Erfaring til å stole på

Solvik Barnevern tilbyr fosterhjem, familiehjem og beredskapstjeneste. Vi har fokus på viktige faktorer for at barn og unge i fosterhjem skal lykkes – skole, psykisk helse, fysisk helse, og involveringen av barn og unge i eget liv. Og ikke minst kjærlighet, opplæring og oppfølgning.

Noen av oss som jobber i Solvik har selv vært fosterbarn som liten. Og senere blitt foreldre til fosterbarn. Vi har fagkompetansen, men også  verdifull erfaring. Det er erfaring til å stole på. Bli kjent med oss.

Erfaring til å stole på

Solvik Barnevern tilbyr fosterhjem, familiehjem og beredskapstjeneste. Vi har fokus på viktige faktorer for at barn og unge i fosterhjem skal lykkes – skole, psykisk helse, fysisk helse, og involveringen av barn og unge i eget liv. Og ikke minst kjærlighet, opplæring og oppfølgning.

Noen av oss som jobber i Solvik har selv vært fosterbarn som liten. Og senere blitt foreldre til fosterbarn. Vi har fagkompetansen, men også  verdifull erfaring. Det er erfaring til å stole på. Bli kjent med oss.

Fosterhjem

Vi tilbyr beredskapshjem, ordinære fosterhjem, forsterkede fosterhjem, samt familiehjem. Les mer om alle våre tjenester. 
  

Tilnærming

Solvik Barnevern arbeid er basert på utviklingspsykologi, kunnskapen om tilknytning og utviklingstraumer. 
 
 

For barn og unge

Er du et barn eller ungdom i fosterhjem? Her har vi en egen side for deg, hvor du får svar på det du lurer på, og hvor du enkelt kan snakke med oss.

Historier

"Victor" 13 år trenger et familiehjem

Vi søker dere som har erfaring med barn og unge, er etablerte, og om dere har egne barn, må de være over 15 år.

«Victor» har hatt en oppvekst preget av mye uro, kaos og flyttinger. Sine første leveår hadde han i et krigsherjet land, og han har sett mye vondt barn ikke skal se.

Historier

Blomsterpiken

En kald desemberdag i 1970 blir det født ei lita jente i Oslo. Hun skal vise seg å være en ekte fighter. Hjemme hos mor, som er enslig og rusavhengig, venter en tøff start på livet.

Når jenta er noen måneder gammel, blir hun hentet av politiet.