Solvik Barnevern – Erfaring til å stole på


Solvik Barnevern er en ny tilbyder av institusjon og fosterhjemstjenester. Vi består av ungdommelig mot og dedikasjon kombinert med mangfoldig og god erfaring.
Solvik Barneverns fosterhjemstjenester, som inkluderer beredskapshjem, ordinære fosterhjem, forsterkede fosterhjem, samt familiehjem skal være preget av god opplæring, god oppfølging, kjærlighet, samt barns deltakelse.
Solvik Barneverns tjenester skal ha fokus på viktige faktorer for at barn og unge i fosterhjem skal lykkes. Det vil si prioritering av skole, psykisk helse, fysisk helse, som muskel- og skjelettplager, samt betydningen av å involvere barn og unge i eget liv.
Vi vil utforske og forme framtidens tjenester.