Drømmejobben?

Har du et trygt og stabilt hjem, for et barn som trenger deg? Vi søker familier som ønsker å bli fosterhjem, familiehjem og beredskapshjem.

Drømmejobben?

Har du et trygt og stabilt hjem?

Vi søker familier som ønsker å bli fosterhjem, familiehjem og beredskapshjem.

Har du husrom og hjerterom?

For å bli et fosterhjem, må dere ha lyst, tålmodighet og engasjement. Dere må kunne å gi barnet god omsorg og trygge rammer.

Du/dere må ha alminnelig god helse, fri vandel og en stabil livssituasjon, herav også bolig og økonomi. Har du egne, hjemmeboende barn bør de være over 15 år.

Har du husrom og hjerterom?

For å bli et familiehjem, må dere ha lyst, tålmodighet og engasjement. Dere må kunne gi barnet god omsorg og trygge rammer.

Du/dere må ha alminnelig god helse, plettfri vandel og en stabil livssituasjon, herav også bolig og økonomi. Har du egne, hjemmeboende barn må de være over 15 år.

Vi søker alle typer hjem som kan ta imot:​

  • Ett eller flere barn.
  • Barn i alle aldre (0-18 år).
  • Norske barn og barn med annen kulturell bakgrunn.
  • Barn med spesielle behov.

Vi søker alle typer hjem som kan ta imot:​

  • Ett eller flere barn.
  • Barn i alle aldre (0-18 år).
  • Norske barn og barn med annen kulturell bakgrunn.
  • Barn med spesielle behov.

"Team Solvik"

Solvik Barnevern AS er et barnevernselskap stasjonert i Moss. Vi tilbyr fosterhjem, familiehjem og beredskapshjem. Fagansvarlig Stian, har selv hatt en oppvekst i fosterhjem, og er i dag fosterfar. Vi har bred fagkompetanse og verdifull erfaring.

Vi har fokus på viktige faktorer for at barn og unge i fosterhjem skal lykkes: skole, fysisk og psykisk helse, og involveringen av barn i eget liv.

Vi vet at tett oppfølging, individuell veiledning og et samhold er viktig i jobben som fosterforeldre. Med vår erfaring og dyktige veiledere, vil dere oppleve oss som en sterk samarbeidspartner i hverdagen.

"Team Solvik"

Solvik Barnevern AS er et barnevernselskap, stasjonert i Moss. Vi tilbyr fosterhjem, familiehjem og beredskapstjeneste. Solvik er startet opp av tidligere fosterbarn og, som også selv er fosterhjem i dag. Vi har bred fagkompetanse og verdifull erfaring.

Vi har fokus på viktige faktorer for at barn og unge i fosterhjem skal lykkes: skole, fysisk og  psykisk helse, og involveringen av barn i eget liv.

Vi vet at tett oppfølging, individuell veiledning og et samhold er viktig i jobben som fosterforeldre. Med vår erfaring og dyktige veiledere, vil dere oppleve oss som en sterk samarbeidspartner i hverdagen.

Bli med i "Team Solvik"

Solvik Barnevern AS er et privat barnevern, stasjonert i Moss. Vi tilbyr fosterhjem, familiehjem og beredskapstjeneste. Solvik er startet opp av tidligere fosterbarn og, som også selv er fosterhjem i dag. Vi har bred fagkompetanse og verdifull erfaring.

Vi vet at tett oppfølging, individuell veiledning og et samhold er viktig i jobben som fosterforeldre. Med vår erfaring og dyktige veiledere, vil dere oppleve oss som en sterk samarbeidspartner i hverdagen.

Vi har fokus på viktige faktorer for at barn og unge i fosterhjem skal lykkes: skole, fysisk og  psykisk helse, og involveringen av barn i eget liv.

"Team Solvik"

Solvik Barnevern AS er et barnevernselskap, stasjonert i Moss. Vi tilbyr fosterhjem, familiehjem og beredskapstjeneste. Solvik er startet opp av tidligere fosterbarn og, som også selv er fosterhjem i dag. Vi har bred fagkompetanse og verdifull erfaring.

Vi vet at tett oppfølging, individuell veiledning og et samhold er viktig i jobben som fosterforeldre. Med vår erfaring og dyktige veiledere, vil dere oppleve oss som en sterk samarbeidspartner i hverdagen.

Vi har fokus på viktige faktorer for at barn og unge i fosterhjem skal lykkes: skole, fysisk og  psykisk helse, og involveringen av barn i eget liv.

Grunnleggende kriterier:

Grunnleggende kriterier:

Prosessen

1 1 1 1
1 1 1

Søknad

Dere fyller ut søknadsskjemaet nedenfor eller ringer oss.

1 1 1

Egenregistrering

Dersom vi sammen finner ut at dere går videre i prosessen, fyller dere ut et egenregistrerings-skjema om familiesituasjon, boforhold, arbeidssituasjon og helse.

1 1 1 4 4

Avklaringsmøte

Vi kan deretter ta et uforpliktende hjemmebesøk. Der finner vi sammen ut av veien videre.

11 1
1 1 1 4 4

Klargjøringsprosessen

Dere får 3-5 hjemmebesøk. Målet er å bli kjent med dere, slik at vi kan finne den beste matchen mellom fosterhjemmet og det fremtidige fosterbarnets behov.

1 1 1 4 4

Opplæring

Vi tilbyr et eget opplæringskurs som alle Solviks familier må gjennomføre. Kurset er på totalt 35 timer, og består av undervisning, gruppearbeid, filmillustrasjoner, historier fra virkeligheten og møter med familiehjem og fosterbarn.

11 1

Prosessen

1 1 1

Søknad

Dere fyller ut søknadsskjemaet nedenfor eller ringer oss.

11 1
1 1 1

Egenregistrering

Dersom vi sammen finner ut at dere går videre i prosessen, fyller dere ut et egenregistrerings-skjema om familiesituasjon, boforhold, arbeidssituasjon og helse.

11 1
1 1 1 4 4

Hjemmebesøk

Vi kan deretter ta et uforpliktende hjemmebesøk. Der finner vi sammen ut av veien videre.

11 1
1 1 1 4 4

Klargjøringsprosessen

Familien får 3-5 hjemmebesøk. Målet er å bli kjent med dere, slik at vi kan finne den beste matchen mellom fosterhjemmet og det fremtidige fosterbarnets behov.

11 1
1 1 1 4 4

Opplæring

Vi tilbyr et eget opplæringskurs som alle Solviks familier må gjennomføre. Kurset er på totalt 35 timer, og består av undervisning, gruppearbeid, filmillustrasjoner, historier fra virkeligheten og møter med familiehjem og fosterbarn.

Ulike typer fosterhjem

Fosterhjem

Fosterhjem

Et hjem med omsorg for et fosterbarn der gjerne begge foreldre har ordinære jobber. Disse hjemmene mottar ikke ekstra forsterkninger.

Familiehjem

Familiehjem

Et hjem hvor en eller begge er frikjøpt fra sin jobb, og mottar lønn for omsorgsoppgaven. Familiehjem er ment for en langvarig plassering i oppveksten.

Beredskapshjem

Beredskapshjem

Et midlertidig fosterhjem i påvente av en avklaring i en sak, foreldres sykdom eller flytting fra et fosterhjem til et annet.

Ettervernstjeneste

Ettervernstjeneste

En tjeneste som tilbys ungdom over 18 år, som har hatt barnevernstiltak. Dette er for å hjelpe ungdommen til å bli en selvstendig og trygg voksen. Tiltaket gjelder fram til fylte 25 år.

Trykk for å lese om ulike typer fosterhjem:

Fosterhjem

Fosterhjem

Et hjem med omsorg for et fosterbarn der gjerne begge foreldre har ordinære jobber. Disse hjemmene mottar ikke ekstra forsterkninger.

Familiehjem

Familiehjem

Et hjem hvor en eller begge er frikjøpt fra sin jobb, og mottar lønn for omsorgsoppgaven. Familiehjem er ment for en langvarig plassering i oppveksten.

Beredskapshjem

Beredskapshjem

Et midlertidig fosterhjem i påvente av en avklaring i en sak, foreldres sykdom eller flytting fra et fosterhjem til et annet.

Ettervernstjeneste

Ettervernstjeneste

En tjeneste som tilbys ungdom over 18 år, som har hatt barnevernstiltak. Dette er for å hjelpe ungdommen til å bli en selvstendig og trygg voksen. Tiltaket gjelder fram til fylte 25 år.

Vi tilbyr:

Vi tilbyr:

Søknad

Fyll inn skjemaet, og vi tar kontakt med deg. Eller finn våre telefonnumre på kontaktsiden og ring oss.