Faglig tilnærming

Solvik Barnevern arbeid er basert på utviklingspsykologi, kunnskapen om tilknytning og utviklingstraumer.

Traumebevisst omsorg er basert på tre pilarer: trygghet, relasjon og følelsesregulering. Dette må vi hjelpe barn med å utvikle dersom de i oppveksten opplevd alvorlig manglende omsorg, manglende beskyttelse, store krenkelser og alvorlige belastninger over tid.

Vi skal hjelpe barn med trygghet, tilby gode relasjoner og støtte dem i utforskning og lek. Til dette kreves sensitive og stabile voksne. Som en del av vårt faglige arbeid er mentalisering, traumesensitiv tilnærming, relasjonsbygging og ferdighetstrening integrert.

Vi fokuserer sterkt på en helhetlig tilnærming, der utfordringer møtes på bred front, som inkluderer et tydelig fokus på helse og barnets utvikling. Vi jobber tverrfaglig og har lang erfaring med samarbeid på tvers av ulike instanser for å ivareta barnets behov. 

Vi er sterkt opptatt av barns deltakelse og involvering i eget liv, og har bred kunnskap og erfaring i samtaler med barn.

Hva vi står for

Solvik Barnevern er en virksomhet uten politisk og religiøs tilknytning.

Vårt arbeid er basert på kunnskap og erfaring. Erfaring fra å ha vokst opp som fosterbarn kombinert med flerårig erfaring i arbeid som beredskapshjem og fosterhjem. Det inkluderer også arbeid med oppfølging og veiledning av fosterhjem og familiehjem. Dette legger grunnlag for tjenester av god kvalitet.

Engasjement, dedikasjon og pågangsmot kjennetegner oss, vi arbeider med hjertet, vi bryr oss om mennesker, vi viser respekt og ydmykhet.
Hvert menneske er et unikt og verdifullt individ, som vi skal hjelpe og støtte i en positiv utvikling.

Vi er opptatt av deltakelse på alle nivåer, for barn i våre familier og i utvikling av organisasjonen. Vi fokuserer på tilgjengelighet, fleksibilitet og smidighet i våre nøkkelprosesser, samt individuell tiltakstilpasning.
Vi i Solvik Barnevern vil trekke i tråder for nytenkning, utforskning og forming av framtiden.