Bli et familiehjem

Vi har barn som trenger familiehjem nå, kan dette være noe for dere? Vi i Solvik Barnevern vil støtte dere godt hele veien, og gjøre dere trygge i oppdraget som familiehjem. 

Bli et familiehjem

Vi har barn som trenger familiehjem nå, kan dette være noe for dere? Vi i Solvik Barnevern vil støtte dere godt hele veien, og gjøre dere trygge i oppdraget som familiehjem. 

Hva et foster/familiehjem er

Et trygt hjem, en trygg familie

Fosterhjem er en trygg familie som har barn eller ungdom boende hos seg for en kortere eller lengre periode. Det er barnets behov som avgjør hvordan oppfølgingen skal være. Et familiehjem er et forsterket fosterhjem, hvor en av omsorgspersonene er frikjøpt for å kunne følge opp barnets behov. Har barnet store behov i hverdagen, jobber vi sammen med deg for å sikre ivaretakelse hos ulike hjelpeinstanser.

Hva som kreves av dere

Har du husrom og hjerterom?

For å bli et familiehjem, må dere ha lyst, tålmodighet og engasjement for å kunne ta i mot et barn, og gi barnet god omsorg og trygge rammer. Du/dere må ha alminnelig god helse, plettfri vandel og en stabil livssituasjon, herav også bolig og økonomi. Har du egne, hjemmeboende barn må de være over 13 år.

Stian Barstad

Tidligere fosterbarn, og fosterforelder i dag, jobber i dag i Solvik Barnevern

Som femåring flyttet jeg i beredskapshjem, og bodde der i nesten ett år. Deretter flyttet jeg i ett fosterhjem, som ble min varige omsorgsbase.

Inn i voksenlivet ønsket jeg å gjøre en forskjell for noen andre, og i en periode arbeidet jeg og min kone som beredskapshjem. Deretter har vi vært fosterforeldre siden 2012.

Gjennom en femårsperiode har jeg vært i kontakt med flere hundre familier, i arbeidet med å klarstille fremtidige fosterforelde. I denne prosessen har jeg hatt kontakt med mange familier som tidligere har vært fosterforeldre. 

Jeg har erfart at det er mange som har opplevd uheldige opplevelser i sine roller som fosterforeldre og jeg ser viktigheten av den jobben som den enkelte fosterfamilie gjør, samtidig som det kan være vanskelig å være ett fosterbarn som ikke bor med sine egne foreldre.

Med dette som utgangspunkt, ønsket jeg med min tilnærming å kunne kan ivareta både fosterhjemmet så vel som fosterbarnet på en måte de fortjener. Med min erfaring, kan man stole på at vi gjør alt man kan for å kunne lykkes best mulig i «team Solvik».

Noe du lurer på om å bli fosterforeldre? Spør oss om hva som helst. Ring Stian på 91520285. Eller fyll ut kontaktskjemaet så ringer vi deg opp.

Prosessen

Søk, bli godkjent som familiehjem og motta god opplæring

Hvis dere tror at familiehjem kan være noe for dere, ring oss eller fyll ut kontaktskjemaet. Dersom vi sammen finner ut at dere går videre i prosessen med å bli et familiehjem, vil vi be dere om å fylle ut et egenregistreringsskjema der du/dere skriver litt om familiesituasjon, boforhold, arbeidssituasjon og helse. Vi kan deretter ta et uforpliktende hjemmebesøk hvor vi sammen finner ut av veien videre.

Opplæring
Vi tilbyr et eget opplæringskurs som alle Solviks familier må gjennomføre. Kurset
består av forelesninger, gruppearbeid, filmillustrasjoner, historier fra virkeligheten og møter med familiehjem og fosterbarn. Les gjerne mer om vår faglige tilnærming.

Klarstilling
Klarstillingsprosessen består av at familien får 3-5 hjemmebesøk. Målet med
besøkene er å bli kjent med familien slik at vi kan finne den beste matchen mellom fosterhjemmet og det fremtidige fosterbarnets behov. Vi innhenter også uttømmende politiattest og helseattest før familien klarstilles til bruk som familiehjem i Solvik.

Alt du ikke visste du burde vite om det å være fosterforeldre

Er det én ting som er sikkert, så er det at å bli fosterforeldre blir aldri helt som man så for seg. Vi er direkte og forteller alt du lurer på, og ikke visste du lurte på – Om det å være fosterforeldre. Her er et lite utdrag. Lurer du på mer?

For å kunne ha omsorgen for andres barn, må man ha godkjent helseattest og politiattest. Utover dette må dere ha ett soverom tilgjengelig til barnet/ungdommen.  

 

Vi mener voksne etablerte familier har de beste forutsetningene for å kunne ha omsorgen for ett sårbart barn.

Man bør ikke ha egne barn under 15 år boende hjemme. 

Ordnet økonomi er en forutsetning. 

Vi tror egenskaper som omsorgsevne og tålmodighet er viktige egenskaper hos dere.

Mange fosterforeldre har erfart at man får en tettere oppfølging hos en privat leverandør som Solvik. 
Hos oss er vi få ansatte, noe som gjør at vi alle har god kjennskap til alle familiene og barna.

Dette viser seg ofte å være verdifullt for dere som omsorgspersoner.  

Enebolig, blokk, leilighet, bondegård. så lenge du har ett tilgjengelig soverom.

Solvik ønsker å knytte til seg familier som bor på østlandet.

Bor du innenfor en kjøreavstand av 2 timer til Moss, bor du fint til.  

Fosterforeldre kan pga omsorgsbelastningen være i behov av jevling avlastning. Dette foregår ved at barnet/ungdommen noen døgn i mnd er hos en avlastningsfamilie. Dette kalles også for besøkshjem.

Det er ikke alltid så lett å forstå systemet…. da er det godt med god hjelp og støtte fra våre veiledere som har lang erfaring. vi kan forklare deg det som er nødvendig å vite.

Vi er en liten tilbyder, som har kontor i Moss.  Vi er tre ansatte, som veileder ett flott knippe med fosterfamilier her på østlandet.

Vi har en tverrfaglig tilnærming, og bred erfaring som kommer både våre barn, og dere som familie til gode. 

Har du lyst til å bli en del av team solvik? 

Solvik barnevern har Bufetat (staten) og Oslo kommune som sine oppdragsgivere. Når ett barn bor i en familie i regi av Solvik, samarbeider vi med barnevernstjenesten i kommunen barnet kommer fra. 

Utover dette så samarbeides det med skole, Bupp, PPT etc, og dere som fosterhjem deltar i dette samarbeidet.

Ofte er det slik at man får en teoretisk tilnærming til hvordan det er å være fosterforelder.

Men hvordan er det egentlig å være fosterforelder?

Ta kontakt med Stian, og han vil svare på alle spørsmålene du har. Han kan også svare på alle spørsmålene du ikke visste at du burde lure på.  

Hva som kreves av dere

Lønn, goder og støtte

Ved å være et familiehjem, vil en av dere bli fristilt, det vil si bli kompensert med lønn tilsvarende en 100% stilling. I tillegg dekkes det et beløp til mat og andre utgifter. I tillegg til dette får dere også følgende:

Historier

Blomsterpiken

En kald desemberdag i 1970 blir det født ei lita jente i Oslo. Hun skal vise seg å være en ekte fighter. Hjemme hos mor, som er enslig og rusavhengig, venter en tøff start på livet.

Når jenta er noen måneder gammel, blir hun hentet av politiet.

Historier

"Victor" 13 år trenger et familiehjem

Vi søker dere som har erfaring med barn og unge, er etablerte, og om dere har egne barn, må de være over 15 år.

«Victor» har hatt en oppvekst preget av mye uro, kaos og flyttinger. Sine første leveår hadde han i et krigsherjet land, og han har sett mye vondt barn ikke skal se.

Vurderer du å bli familiehjem/beredskapshjem?

Fyll inn skjemaet, og vi tar kontakt med deg. Eller finn våre telefonnumre på kontaktsiden og ring oss.