STORT BEHOV FOR FOSTERHJEM:

Jennifer fant tryggheten med Solvik

Det er en berikelse, men kan også by på utfordringer. Med Solvik Barnevern fant Jennifer tryggheten som fostermor.

– Gjennom flere års arbeid med rekruttering av fosterhjem, har jeg vært i kontakt med mange tidligere fosterforeldre som følte at de ikke fikk den oppfølgingen de var i behov av, forteller Stian Barstad, fagansvarlig hos Solvik Barnevern.

Tanken til Stian var at “dette må vi kunne gjøre på en bedre måte”. Det ble starten på Solvik Barnevern, som ble etablert for fem år siden.

Stian har selv vokst opp som fosterbarn. Han har både personlig erfaring og kunnskap om hvor skoen kan trykke. Han er i dag fosterfar og brenner for å skape de beste forutsetningene for fosterbarn og fosterhjem.

– Når fosterfamilier opplever at ting er vanskelig, kan jeg personlig relatere meg til det. Min bakgrunn gjør det lettere å formidle til kommende fosterforeldre om hvilke utfordringer de kan møte og hva som vil kunne kreves av dem, sier Stian.

For øvrig mener Stian at mange har blitt presentert for et glorifisert bilde av det å være fosterhjem, og at dette bildet kanskje ikke helt stemmer med virkeligheten.

– Det kan være det mest givende i hele verden, men det kan også være veldig krevende. Vi er opptatt av å være ærlige slik at familiene vet hva de går til, understreker Stian.

STORT BEHOV FOR FOSTERHJEM:

Jennifer fant tryggheten med Solvik

Det er en berikelse, men kan også by på utfordringer. Med Solvik Barnevern fant Jennifer tryggheten som fostermor.

– Gjennom flere års arbeid med rekruttering av fosterhjem, har jeg vært i kontakt med mange tidligere fosterforeldre som følte at de ikke fikk den oppfølgingen de var i behov av, forteller Stian Barstad, fagansvarlig hos Solvik Barnevern.

Tanken til Stian var at “dette må vi kunne gjøre på en bedre måte”. Det ble starten på Solvik Barnevern, som ble etablert for fem år siden.

Stian har selv vokst opp som fosterbarn. Han har både personlig erfaring og kunnskap om hvor skoen kan trykke. Han er i dag fosterfar og brenner for å skape de beste forutsetningene for fosterbarn og fosterhjem.

– Når fosterfamilier opplever at ting er vanskelig, kan jeg personlig relatere meg til det. Min bakgrunn gjør det lettere å formidle til kommende fosterforeldre om hvilke utfordringer de kan møte og hva som vil kunne kreves av dem, sier Stian.

For øvrig mener Stian at mange har blitt presentert for et glorifisert bilde av det å være fosterhjem, og at dette bildet kanskje ikke helt stemmer med virkeligheten.

– Det kan være det mest givende i hele verden, men det kan også være veldig krevende. Vi er opptatt av å være ærlige slik at familiene vet hva de går til, understreker Stian.

ÆRLIG OG PERSONLIG: Solvik Barnevern er opptatt av å finne "the perfect match" av barn og fosterfamilie. Fagansvarlig Stian Barstad (f.v.) og daglig leder Geir Atle Pedersen

Givende, men utfordrende

Jennifer deler Stians oppfatning av hverdagen som fosterhjem.

Da hun var 16 år, tok hennes biologiske mor og far på seg rollen som fosterforeldre. Hun opplevde på nært hold hvordan utsatte barn kan ha det og forstod viktigheten av gode fosterhjem.

– For meg ble det helt naturlig å følge i mine foreldres fotspor og bli fostermor selv. Det å vite at du gjør en forskjell for noen som har hatt det vanskelig, er veldig givende. Det er definitivt med på å berike livet ditt, men det følger med utfordringer.

Etter først å ha vært fosterhjem i regi av det offentlige, jobbet hun en periode ved en barnevernsinstitusjon, før hun igjen følte “kallet”. Én gang fostermor, alltid fostermor.

– Jeg googlet litt rundt og kom etter hvert i kontakt med Stian. Hans troverdige historie med erfaringer fra tiden som både fosterbarn og fosterforelder, gav meg en trygghet. Dessuten ønsket jeg å samarbeide med en privat aktør for å se hvordan de jobber, forteller Jennifer.

Givende, men utfordrende

Jennifer deler Stians oppfatning av hverdagen som fosterhjem.

Da hun var 16 år, tok hennes biologiske mor og far på seg rollen som fosterforeldre. Hun opplevde på nært hold hvordan utsatte barn kan ha det og forstod viktigheten av gode fosterhjem.

– For meg ble det helt naturlig å følge i mine foreldres fotspor og bli fostermor selv. Det å vite at du gjør en forskjell for noen som har hatt det vanskelig, er veldig givende. Det er definitivt med på å berike livet ditt, men det følger med utfordringer.

Etter først å ha vært fosterhjem i regi av det offentlige, jobbet hun en periode ved en barnevernsinstitusjon, før hun igjen følte “kallet”. Én gang fostermor, alltid fostermor.

– Jeg googlet litt rundt og kom etter hvert i kontakt med Stian. Hans troverdige historie med erfaringer fra tiden som både fosterbarn og fosterforelder, gav meg en trygghet. Dessuten ønsket jeg å samarbeide med en privat aktør for å se hvordan de jobber, forteller Jennifer.

Selv om jeg er alene om omsorgen, er jeg ikke alene om jobben.

Selv om jeg er alene om omsorgen, er jeg ikke alene om jobben.

Vi i Solvik er alltid på utkikk etter
ulike typer fosterhjem som kan
møte barnas behov.

Vi trenger deg!

Solvik Barnevern søker familier som ønsker å bli fosterhjem, 

familiehjem og beredskapshjem.

Les mer og søk her

Vi trenger deg!

Solvik Barnevern søker familier som ønsker å bli fosterhjem, familiehjem og beredskapshjem.

Les mer og søk her

“The perfect match”

Solvik Barnevern jobber med oppfølging og veiledning av fosterhjem.  
I tillegg er en del av arbeidshverdagen å rekruttere og klarstille nye hjem.

En viktig del av klarstillingsprossessen, er at hjemmene blir godt kjent med Solvik, og at Solvik blir godt kjent med dem.

– Blant annet foretar vi dybdeintervjuer, hvor vi kartlegger styrker og sårbarheter, i tillegg til livserfaringer. Gjennom gode samtaler kommer vi tett på våre familier, og får et godt grunnlag for å kunne foreta en god matching av barn og fosterhjem, forteller daglig leder Geir Atle Pedersen.

Han understreker at barn som er i behov av fosterhjem, representerer et bredt spekter av alder, etnisitet, interesser og personligheter.

– Vi i Solvik er alltid på utkikk etter ulike typer fosterhjem som kan møte barnas behov. En familie skal passe godt til et barn. Et barn skal ikke måtte tilpasse seg en familie, sier Stian.

Jennifer, som er en aleneboende kvinne med hund, påpeker at det å være fosterforelder er en livsstil mer enn en jobb.

– Et fosterbarn blir inkludert i livet ditt på alle måter. Det er ikke en jobb hvor du er ferdig klokken fem på ettermiddagen. Du må til enhver tid kunne håndtere uforutsigbarhet, og utfordringene barnet har. Heldigvis har jeg uvurderlig støtte i Solvik, forteller hun.

Vi i Solvik er alltid på utkikk etter ulike typer fosterhjem som kan møte barnas behov.

“The perfect match”

Solvik Barnevern jobber med oppfølging og veiledning av fosterhjem. I tillegg er en del av arbeidshverdagen å rekruttere og klarstille nye hjem.

En viktig del av klarstillingsprossessen, er at hjemmene blir godt kjent med Solvik, og at Solvik blir godt kjent med dem.

– Blant annet foretar vi dybdeintervjuer, hvor vi kartlegger styrker og sårbarheter, i tillegg til livserfaringer. Gjennom gode samtaler kommer vi tett på våre familier, og får et godt grunnlag for å kunne foreta en god matching av barn og fosterhjem, forteller daglig leder Geir Atle Pedersen.

Han understreker at barn som er i behov av fosterhjem, representerer et bredt spekter av alder, etnisitet, interesser og personligheter.

– Vi i Solvik er alltid på utkikk etter ulike typer fosterhjem som kan møte barnas behov. En familie skal passe godt til et barn. Et barn skal ikke måtte tilpasse seg en familie, sier Stian.

Jennifer, som er en aleneboende kvinne med hund, påpeker at det å være fosterforelder er en livsstil mer enn en jobb.

– Et fosterbarn blir inkludert i livet ditt på alle måter. Det er ikke en jobb hvor du er ferdig klokken fem på ettermiddagen. Du må til enhver tid kunne håndtere uforutsigbarhet, og utfordringene barnet har. Heldigvis har jeg uvurderlig støtte i Solvik, forteller hun.

Erfaring til å stole på

Solvik Barnevern tilbyr fosterhjem, familiehjem og beredskapshjem.

Vi har fokus på viktige faktorer for at barn og unge i fosterhjem skal lykkes – skole, psykisk helse, fysisk helse, og involveringen av barn og unge i eget liv. Og ikke minst kjærlighet, opplæring og oppfølging.

Fagansvarlig Stian har selv hatt en oppvekst i fosterhjem, og er i dag fosterfar. Vi har bred fagkompetanse og verdifull erfaring.

Det er erfaring til å stole på!

Aldri alene

Nettopp den unike tilgjengeligheten og tette oppfølgingen er en styrke Solvik Barnevern har. Det er alltid en kjent og trygg person å snakke med når behovet er der.

– Foruten å komme på hjemmebesøk et par ganger i måneden, er vi tilgjengelige på telefonen 24-7. Dermed er vi alltid til stede for fosterhjemmene, sier Geir Atle.

Jennifer mener det er gull verdt at teamet i Solvik Barnevern alltid er der for henne.

– Jeg bor alene, så for meg gir det en ekstra trygghet. Det har faktisk hendt at jeg har ringt dem et par ganger klokken fire om morgenen. Selv om jeg er alene om omsorgen, er jeg ikke alene om jobben.

Hovedoppgaven til fosterhjemmet er å ivareta og gi barnet omsorgen det trenger. I tillegg skal de forholde seg til et hjelpeapparat rundt barnet. Denne delen kan oppleves tungvint.

– Det finnes eksempler på fosterhjem som ikke ønsker å fortsette. Ikke på grunn av barnet, men på grunn av alt det byråkratiske rundt. Vi bistår hjemmene med disse oppgavene, slik at de kan konsentrere seg fullt og helt om omsorgen, forteller Geir Atle.

Aldri alene

Nettopp den unike tilgjengeligheten og tette oppfølgingen er en styrke Solvik Barnevern har. Det er alltid en kjent og trygg person å snakke med når behovet er der.

– Foruten å komme på hjemmebesøk et par ganger i måneden, er vi tilgjengelige på telefonen 24-7. Dermed er vi alltid til stede for fosterhjemmene, sier Geir Atle.

Jennifer mener det er gull verdt at teamet i Solvik Barnevern alltid er der for henne.

– Jeg bor alene, så for meg gir det en ekstra trygghet. Det har faktisk hendt at jeg har ringt dem et par ganger klokken fire om morgenen. Selv om jeg er alene om omsorgen, er jeg ikke alene om jobben.

Hovedoppgaven til fosterhjemmet er å ivareta og gi barnet omsorgen det trenger. I tillegg skal de forholde seg til et hjelpeapparat rundt barnet. Denne delen kan oppleves tungvint.

– Det finnes eksempler på fosterhjem som ikke ønsker å fortsette. Ikke på grunn av barnet, men på grunn av alt det byråkratiske rundt. Vi bistår hjemmene med disse oppgavene, slik at de kan konsentrere seg fullt og helt om omsorgen, forteller Geir Atle.

GULL VERDT: Jennifer mener oppfølgingen og tilstedeværelsen til teamet i Solvik Barnevern er gull verdt i hverdagen som fostermor.

Hvem trenger fosterhjem?

Kilde: Fosterhjem for barns behov, Backe-Hansen, Havik og Grønningsæter (NOVA 2013)

Hvem trenger fosterhjem?

Kilde: Fosterhjem for barns behov, Backe-Hansen, Havik og Grønningsæter (NOVA 2013)

Behovet er stort

I underkant av 12.000 barn fra 0 til 18 år bor i dag i fosterhjem. Behovet er stort, og hvert år er det rundt 1000 nye barn som trenger et nytt hjem.

Dersom du eller din familie tror at dette kan være noe for dere, oppfordrer Stian og Geir Atle til å ta kontakt.

– Det er helt uforpliktende å ta en prat, delta på kurs eller gå gjennom en klarstillingsprosess.

Som klarstilte fosterforeldre, vil man etterhvert kunne få forespørsel om å ta imot et barn.

– Man får informasjon om barnet, dets bakgrunn og situasjon, før en videre avgjørelse blir tatt i fellesskap. Det er først når barnet har fått vite hvem dere er og blitt presentert for dere, at forpliktelsen starter, sier Geir Atle.

Dessverre opplever mange fosterbarn en rekke relasjonsbrudd i livet, og er på stadig flytting.

– Vi har et mål om at når et barn har flyttet inn i et “Solvik-hjem” skal det aldri måtte flytte til et nytt fosterhjem igjen. Det er derfor viktig at familiene er helt sikre på at dette er noe de vil, og er hundre prosent innstilt på oppgaven. Ellers er det bedre å vente, mener Stian.

For de som er litt i tvil, vil det å bli beredskapshjem være en forpliktelse av kortere varighet.

Behovet er stort

I underkant av 12.000 barn fra 0 til 18 år bor i dag i fosterhjem. Behovet er stort, og hvert år er det rundt 1000 nye barn som trenger et nytt hjem.

Dersom du eller din familie tror at dette kan være noe for dere, oppfordrer Stian og Geir Atle til å ta kontakt.

– Det er helt uforpliktende å ta en prat, delta på kurs eller gå gjennom en klarstillingsprosess.

Som klarstilte fosterforeldre, vil man etterhvert kunne få forespørsel om å ta imot et barn.

– Man får informasjon om barnet, dets bakgrunn og situasjon, før en videre avgjørelse blir tatt i fellesskap. Det er først når barnet har fått vite hvem dere er og blitt presentert for dere, at forpliktelsen starter, sier Geir Atle.

Dessverre opplever mange fosterbarn en rekke relasjonsbrudd i livet, og er på stadig flytting.

– Vi har et mål om at når et barn har flyttet inn i et “Solvik-hjem” skal det aldri måtte flytte til et nytt fosterhjem igjen. Det er derfor viktig at familiene er helt sikre på at dette er noe de vil, og er hundre prosent innstilt på oppgaven. Ellers er det bedre å vente, mener Stian.

For de som er litt i tvil, vil det å bli beredskapshjem være en forpliktelse av kortere varighet.

Det er helt uforpliktende å ta kontakt med oss for en prat, delta på kurs eller gå gjennom en klarstillingsprosess.

Det er helt uforpliktende å ta kontakt med oss for en prat, delta på kurs eller gå gjennom en klarstillingsprosess.

Kontakt oss

Solvik Barnevern AS
Tørkoppveien 10
1570 Dilling

Kontakt oss

Solvik Barnevern AS
Tørkoppveien 10
1570 Dilling