Kontakt oss

Solvik Barnevern AS
Tørkoppveien 10
1570 Dilling

Team Solvik

Vibeke Nordheim​

Familiehjemskonsulent

Vibeke har jobbet med innen helse-, omsorg- og sosialsektoren i 17 år. Hun har nesten 10 års erfaring fra førstelinja barneverntjeneste i Oslo, og før det erfaring som kontaktperson v/NAV, vært støttekontakt og jobbet som miljøterapeut i omsorgsbolig for barn med diagnosen autisme. Innen barnevernet har Vibeke jobbet som kontaktperson for barn og familier som mottar hjelpetiltak, og vært kontaktperson for barn som bor i fosterhjem. Vibeke er klinisk barnevernspedagog med spesialistutdannelse innen barn og unge psykiske helse (RBUP), familieterapeut og har videreutdannelse i ledelse gjennom master i læring i komplekse systemer. Vibeke er FO-godkjent veileder og har tidligere erfaring med veiledning av familier i førstelinja og gruppeveiledning for fosterforeldrene. Vibeke har samtidig sertifisering som COS-p veileder, erfaring med barnesamtalen, gjennomført kursing innen metoden motiverende intervju og gjennomført opplæring i traumesensitiv tilnærming for fosterhjem i regi av RVTS. Vibeke har siden januar 2021 jobbet fulltid med veiledning av familiehjem i Solvik barnevern.

Stian Barstad

Fagansvarlig

Stian har arbeidet med mennesker med rus, psykiatri, utviklingshemming og utfordrende atferd siden 2002. Er utdannet Vernepleier fra Høgskolen i østfold 2005. Har etterutdanning i spesialpedagogikk, Yrkesfaglig veiledning, samt Helse- og sosialadministrasjon. Har siden 2008 jobbet med diverse veiledningsoppdrag. Jobbet som mellomleder i 8 år.

Har arbeidet i 5 år med klarstilling/rekrutering av fosterhjem til andre private fosterhjemsleverandører, frem til han begynte å arbeide med Solvik Barnevern 2017.

Har bodd i beredskapshjem, vokst opp i fosterhjem, og tar med mye erfaringer fra dette. Har jobbet som beredskapshjem, og har vært fosterfar siden 2012. Har i en periode vært jevnlig paneldeltager hos bufetat de siste årene, samt diverse rekrutteringsarrangementer i regi av Bufetat.
Har fulgt opp foreldre/barn-plasseringer tilknyttet egen bolig.

Geir Atle Pedersen

Daglig leder

926 24 330
geir@solvikbarnevern.no

 

 

Geir Atle Pedersen er utdannet adjunkt siden 2002. Han har vært kontaktlærer i ungdomsskolen, og jobbet på spesialskole med elever med ulike atferdsutfordinger. I tillegg har han over 10 års  erfaring fra arbeid på barnevernsinstitusjon, og fra boliger for unge og voksne med utfordringer innen psykiatri og rus. Før han ble daglig leder i Solvik, jobbet han som virksomhetsleder i et omsorgsselskap.