Om oss


Kjell Hauge (59)
Vernepleier/sosialpedagog, videreutdanning i veiledning og helseledelse. Har utdanning i MTFC fra Oregon Social Learning Center, Eugene, USA i 2003, samt et verdiprogram frå Hollygrove, Los Angeles, samme år.

Har arbeidet med barnevern i ulike funksjoner siden 1992. Først som miljøarbeider og deretter som barnevernkonsulent. 1 års erfaring som leder av forebyggende barnevern i en bykommune. så fra begynnelsen av 2000 tallet fagkonsulent på en fylkeskommunal akutt- og korttidsinstitusjon for ungdom med atferdsvansker, før overgang til privat leverandør av barnevernstjenestger fra 2002. Har praktisert i privat barnevern siden den tid, de siste 10 årene som leder.

Erfaring fra opplæring og ansvar for work shops i inn- og utland.

Har erfaring med barnevernsengasjement i flere europeiske land, i samarbeid med offentlige myndigheter, universiteter og høgskoler. Prosjekter på tvers av landegrenser har vært en del av dette.

Har en spesiell interesse og engasjement for barns rettigheter og barns deltakelse og har deltatt på flere internasjonale konferanser med dette temaet.

Vil bidra til utvikling av barnevernsarbeid i framtiden, nye tjenester, nye perspektiver og nye dimensjoner.
 

Stian Barstad (34)
Stian har arbeidet med mennesker med rus, psykiatri, utviklingshemming og utfordrende atferd i 16 år. Er utdannet Vernepleier fra Høgskolen i østfold 2005. Har etterutdanning i spesialpedagogikk, Yrkesfaglig veiledning, samt Helse- og sosialadministrasjon.
Har siden 2008 jobbet med diverse veiledningsoppdrag. Jobbet som mellomleder i 8 år.

Har de siste 5 årene jobbet med klarstilling/rekrutering av fosterhjem til andre private fosterhjemsleverandører.

Har vokst opp i fosterhjem, og tar med mye erfaringer fra dette. Har jobbet som beredskapshjem, og er i dag fosterfar. Har vært jevnlig PRIDE paneldeltager de siste årene, samt diverse rekrutteringsarrangementer i regi av Bufetat.
Har fulgt opp foreldre/barn-plasseringer tilknyttet egen bolig.
 

Samarbeidspartnere

Solvik Barnevern
Solvik Barnevern har en samarbeid med Solvik Barnevern om opplæring av fosterhjem, individuel veiledning og gruppeveiledning av fosterhjem og beredskap. Vi har ukentlige møter som en del av vår struktur. Her drøftes det faglige spørsmål og aktuelle temaer. Konsulentene i Solvik Barnevern har mangeårig erfaring med barnevern og besitter rikelig formell barnevernsrelatert erfaring.
www.Solvikbarnevern.com
 
Kromi Helse
I vårt samarbeid med Kromi Helse har vi et samarbeid med psykolog Cathrine Lund Müller. Hun vil være vår eksterne veileder og hun representerer en ressurs i faglige spørsmål. Lund Müller vil også kunne ha direkte veiledning med fosterhjem. Vi har også samarbeid med Kromi Helse mulighet til å gjøre psykologiske utredninger. Gjennom Kromi`s fysio- og manuellterapeuter tilbyr vi utredninger av muskel og skjelettplager hos barn, samt eventuelt behandling av disse.

Gjennom vår samlokalisering med Kromi Helse og deres erfaring med barn og unge vil vi sette en standard for helseperspektivet som vil kunne gi stort utbytte for de det gjelder.
www.Kromi.no