Spørsmål og svar


Hva er et fosterhjem?
Det er ikke alltid at barn kan bo hjemme hos mamma og pappa og må da flytte i et fosterhjem.
Et fosterhjem består av en eller to voksne, som ønsker å gi et barn et sted å bo.
Barn som bor i fosterhjem skal oppleve et vanlig liv, slik som andre barn gjør. Barna skal gå på skole, leke med
venner, og ha vanlige fritidsinteresser.
Noen ganger har de voksne i fosterhjemmet barn fra før, og fosterbarn kan etter hvert se på disse som sine egne søsken.
Fosterforeldrene skal forsøke å gi fosterbarna et trygt og godt hjem.

 
Hva er et beredskapshjem?
Et Beredskapshjem er et fosterhjem som det ikke er planlagt at man skal fortsette å bo i. Ofte flytter man fort inn i et beredskapshjem. Noen ganger varer det bare noen dager, mens andre bor i beredskapshjem i flere måneder, og noen ganger over ett år.
Noen ganger kan barn flytte tilbake til mamma eller pappa etter kort tid. Andre ganger bor barna i beredskapshjem før man kan finne et godt fosterhjem å flytte til.
 

Hva er samvær?
Barn som bor i fosterhjem skal få lov til å treffe mamma, pappa eller søsknene sine. Det er bestemt hvor ofte det skal være samvær. Noen ganger er det samvær hjemme hos mamma eller pappa, noen ganger i fosterhjemmet eller på et annet sted.

 
Hva gjør barnevernstjenesten?
Fosterbarn får sin egen saksbehandler som er ansatt i barnevernstjenesten, som kommer på besøk minimum 4 ganger i året for å se om fosterbarna har det bra. Fosterbarn har rett til å snakke med saksbehandleren sin.
Saksbehandler treffer også fosterforeldrene og mamma og pappa.
 

Hva er en tilsynsfører?
Alle barn i fosterhjem skal ha en tilsynsfører. Dette er en person som er ansatt av barnevernstjenesten for å treffe fosterbarnet i fosterhjemmet eller andre steder, f.eks cafe eller lekeparken. Tilsynsfører sin oppgave er å å passe på at barna har det bra. Fosterbarna skal treffe tilsynsfører 4 ganger i året.
Fosterbarna kan alltid snakke med tilsynsføreren sin og fortelle hvordan man har det.
 

Hvor lenge skal jeg bo i fosterhjem?
Det er barnevernstjenesten som legger en plan for hvor lenge barn skal bo i fosterhjem.
Ofte er det slik at barn blir boende i fosterhjem til 18 år, og gjerne lenger enn dette.
 

Hvilke rettigheter har barn i fosterhjem?
Klikk her for å se hvilke rettigheter du har som fosterbarn
 
Hvor kan jeg lese mer?
www.barnevernsbarna.no
www.unghjelp.no
www.forandringsfabrikken.no
www.unicef.no – barnekonvensjonen