Tilnærming


Solvik Barnevern arbeid er basert på utviklingspsykologi, kunnskapen om tilknytning og utviklingstraumer.
Traumebevisst omsorg er basert på tre pilarer. Det er trygghet, relasjon og følelsesregulering. Dette må vi hjelpe barn med som i oppveksten over tid har opplevd alvorlig manglende omsorg, manglende beskyttelse, store krenkelser og alvorlige belastninger.
Vi skal hjelpe barn med trygghet, tilby gode relasjoner og støtte dem i utforskning og lek. Til dette kreves sensitive og stabile voksne.
Som en del av vårt faglige arbeid er mentalisering, relasjonsbygging, ferdighetstrening integrert.
Vi fokuserer sterkt på en helhetlig tilnærming, der utfordringer møtes på bred front, som inkluderer et tydelig fokus på helse. I dette ligger det muskel- og skjelettplager, samt spenninger i kroppen. Gjennom å være en del av et helsefaglig miljø, med kostholdsekspert, psykolog, osteopat, fysioterapeut og manuell terapeut vil vi ivareta et barns behov på alle livets områder, inkludert kost og ernæring. Ivaretakelse av skole og fritid vil enhver tid være viktig.
Vi er sterkt opptatt av barns deltakelse og involvering i eget liv, og har bred kunnskap og erfaring i samtaler med barn.

Vi står for

Solvik Barnevern er en virksomhet uten politisk og religiøs tilknytning.
Vårt arbeid er basert på kunnskap og erfaring. Erfaring fra å ha vokst opp som fosterbarn kombinert med flerårig erfaring i arbeid som beredskapshjem og fosterhjem. Det inkluderer også arbeid med oppfølging og veiledning av fosterhjem og familiehjem. Dette legger grunnlag for tjenester av god kvalitet.
Engasjement, dedikasjon og pågangsmot kjennetegner oss, vi arbeider med hjertet, vi bryr oss om mennesker, vi viser respekt og ydmykhet.
Hvert menneske er et unikt og verdifullt individ, som vi skal hjelpe og støtte i en positiv utvikling.
Vi er opptatt av deltakelse på alle nivåer, for barn i våre familier og i utvikling av organisasjonen.
Vi fokuserer på tilgjengelighet, fleksibilitet og smidighet i våre nøkkelprosesser, samt individuell tiltakstilpasning.
Vi i Solvik Barnevern vil trekke i tråder for nytenkning, utforskning og forming av framtiden.