Tjenestetilbud

Solvik Barnevern tilbyr konsulentstøttede familiehjem, forsterket fosterhjem og beredskapshjem, samt veiledningstjenester. Vi kan også tilby rekruttering av ordinære fosterhjem. Våre familier har relevant basisopplæring i fosterhjemsarbeid.

Vi kan også tilby miljøarbeiderstøttet ettervern og selvstendighetstrening i hybler eller leilighet.

Våre familier er par, noen er likekjønnet og noen er single. De har ulik religiøs og kulturell bakgrunn, noen med krysskulturell kompetanse.

Ta kontakt med oss.