Vi tilbyr


Solvik Barnevern tilbyr konsulentstøttede familiehjem, forsterket fosterhjem og beredskapshjem, samt veiledningstjenester. Vi kan også tilby rekruttering av ordinære fosterhjem.
Våre familier har relevant basisopplæring i fosterhjemsarbeid.
Vi kan også tilby miljøarbeiderstøttet ettervern og selvstendighetstrening i hybler eller leilighet.
Om ønskelig kan vi tilby plass i omsorgsinstitusjon som er beliggende på Gressvik, for langvarig plassering eller som innslusing til familiehjem eller forsterket fosterhjem.
Våre familier er par, noen er likekjønnet og noen er single. De har ulik religiøs og kulturell bakgrunn, noen med krysskulturell kompetanse.