Victor 13 år trenger et familiehjem

Solvik barnevern søker familiehjem til «Victor» 13 år. Vi søker dere som har erfaring med barn og unge, er etablerte, og om dere har egne barn, må de være over 15 år. «Victor» har hatt en oppvekst preget av mye uro, kaos og flyttinger. Sine første leveår hadde han i et krigsherjet land, og han har sett mye vondt barn ikke skal se. Han har vært vitne til vold i nære relasjoner, og kanskje også blitt utsatt for vold selv. Det er mistanke om at han har blitt utsatt for et seksuelt overgrep i 7- års alder, men det er ikke bekreftet.

Oppveksten preger «Victors» atferd, og han kan oppleves som sint, uten at man helt skjønner hvorfor han er sint. Han har liten tillit til voksenpersoner, og kan være avvisende i lange perioder. Da trekker han seg unna, inn på rommet sitt og inn i spillverdenen. Han har utagert fysisk mot sin mor, sine yngre søsken og mot sin lærer, spesielt i grensesettingssituasjoner. Han strever i vennerelasjoner, og trenger hjelp av en tilstedeværende voksen i å regulere seg i lek og samspill. På skolen har han mye 1-1 undervisning, men på gode dager deltar han med stor glede i klasseromsundervisning. Han er flink i skolefagene, men tankene hans er ofte andre steder enn i klasserommet. Han har derfor en del faglige hull, og vil trenge mye hjelp og støtte i sitt nye hjem for å ta igjen de andre på samme alder.

«Victor» er i behov av tålmodige omsorgspersoner som evner å se barnet bak atferden. Dere må klare å skjønne hvorfor «Victors» atferd er som den er, møte ham med forståelse og hjelpe ham i å regulere seg. Dere må la deres ro speile over til «Victor» og ikke la hans uro speile over til dere. Dere må legge til rette for at han får god trening i sosialt samspill. Dere må skape en trygg base i hjemmet deres, hvor «Victor» kan finne ro og trivsel. Dere må skjønne at ting tar tid, glede dere over små framskritt og ikke bli motløse når dere møter mye motgang. Dere må tåle å bli avvist, gang på gang. Og møte det med nye forsøk, gang på gang. Han skal ikke avvises fordi han avviser. «Victor» har foreldre som er veldig glad i ham, og han er glad i dem.

Mor og far er skilt, og far bor i et annet land. Mor har vært alene om omsorgen for sine tre barn siden de kom til Norge for syv år siden. Det har blitt for vanskelig for mor og håndtere «Victor» når han er sint. Han blir sint når hun setter grenser for ham, f.eks. ved dataspilling og leggetid. Om han ikke får bestemme kan han slå, lugge og bite henne. Mor må også ha tid, energi og overskudd til «Victors» to yngre søstre, og slik situasjonen er i hjemmet nå er det utrygt for både mor og hans yngre søsken. Dere må være positivt innstilt til et godt og nært samarbeid med «Victors» mor.

Det er en målsetning om at «Victor» skal flytte tilbake til mor når søstrene har blitt eldre og «Victor» har fått hjelp til å regulere følelsene sine. De skal ha regelmessige samvær, både hjemme hos mor og søstrene, og kanskje også hos dere. Han skal ha kontakt med sin far på telefon og facetime. Det har i en lengre periode vært satt inn hjelpetiltak i hjemmet, blant annet en miljøarbeider «Victor» har hatt det fint sammen med. De har vært på kino, spilt bowling og har vært en del ute i skog og mark. Sammen med miljøarbeideren sier «Victor» at han kan være seg selv. Sammen med miljøarbeideren har «Victor» aldri vist negativ atferd. Til miljøarbeideren har «Victor» fortalt at han ikke vil være slem, men at det bare blir sånn.

Han er noen ganger fortvilet over seg selv og har tenkt på å ta sitt eget liv for at «de andre» skal slippe ham. Dessverre måtte miljøarbeideren flytte på grunn av studier, og «Victor» har avvist den nye miljøarbeideren som har blitt forsøkt satt inn. «Victor» har håp og drømmer, som andre gutter på sin alder. Aller helst vil han bli pilot, eller kokk. Vi har tro på at han kan bli det han vil, og at «Victors» ungdomsår kan bli fylt av glede og gode stunder. Vi tror han kan få både venner og kanskje en kjæreste. Vi tror han vil oppleve mestring på de fleste områder i livet. Vi tror han vil slutte å tenke om seg selv at han er slem, og lære å se sine gode kvaliteter. Og vi tror at «Victor» etter ungdomsskolen kanskje kan flytte hjem til sin mor og sine søsken igjen, eller i hvert fall ha en nær relasjon til dem med besøk og overnattinger. Vil han og mor det slik, bor han i fosterhjemmet til han blir voksen.

Som familiehjem i Solvik barnevern AS får dere kurs og god oppfølging. Dere vil motta hjelp og støtte av en dyktig veileder, og vi er tilgjengelige hele døgnet, hele året. Dere vil kunne delta på gruppeveiledning, og dere får veiledning av oss to ganger i måneden på hjemmebesøk, og veiledning over telefonen så ofte det er behov. Et familiehjem er frikjøpt. Det betyr at en av dere er frikjøpt fra sin jobb, og mottar lønn for omsorgsoppgaven. Lønnen er mellom 450 000 og 600 000, avhengig av din utdanning og erfaring. I tillegg mottar dere skattefri utgiftsdekning som i dag er 8912,- pr mnd.

Og til slutt: «Victor» har vi diktet opp. Men han representerer mange barn som har hatt en vanskelig oppvekst, og som er i behov av et nytt hjem i deler av, eller resten av, sin oppvekst. Vi trenger flere dedikerte fosterforeldre som har det som trengs. Er det dere? Vi skal følge «Victor» og hans nye fosterhjem framover, for å gi dere som lurer på hvordan det er å være fosterhjem, et innblikk i fosterforeldrenes og fosterbarnas hverdag. Til slutt en forklaring: Fosterhjem er et samlebegrep på alle typer fosterhjem. Familiehjem: Et hjem hvor en eller begge er frikjøpt. Det er ment for langvarig/oppvekstplassering. Beredskapshjem: Et midlertidig fosterhjem i påvente av en avklaring i en sak, foreldres sykdom eller flytting fra et fosterhjem til et annet.