Test quiz 2

Solvik barnevern søker familiehjem til «Victor» 13 år. Vi søker dere som har erfaring med barn og unge, og som er etablerte. Har dere egne barn, så må de være over 15 år.

Ta Solvik-quizen

Oppveksten preger «Victors» atferd

«Victor» har hatt en oppvekst preget av mye uro, kaos og flyttinger. Sine første leveår hadde han i et krigsherjet land, og han har sett mye vondt barn ikke skal se.

Mor og far er skilt, og far bor i et annet land. Mor har vært alene om omsorgen for sine tre barn siden de kom til Norge for syv år siden.

Ulike typer fosterhjem:

Fosterhjem

Fosterhjem

Et hjem med omsorg for et fosterbarn der gjerne begge foreldre har ordinære jobber. Disse hjemmene mottar ikke ekstra forsterkninger.

Familiehjem

Familiehjem

Et hjem hvor en eller begge er frikjøpt fra sin jobb, og mottar lønn for omsorgsoppgaven. Familiehjem er ment for en langvarig plassering i oppveksten.

Beredskapshjem

Beredskapshjem

Et midlertidig fosterhjem i påvente av en avklaring i en sak, foreldres sykdom eller flytting fra et fosterhjem til et annet.

Trykk for å lese om ulike typer fosterhjem:

Fosterhjem

Fosterhjem

Et hjem med omsorg for et fosterbarn der gjerne begge foreldre har ordinære jobber. Disse hjemmene mottar ikke ekstra forsterkninger.

Familiehjem

Familiehjem

Et hjem hvor en eller begge er frikjøpt fra sin jobb, og mottar lønn for omsorgsoppgaven. Familiehjem er ment for en langvarig plassering i oppveksten.

Beredskapshjem

Beredskapshjem

Et midlertidig fosterhjem i påvente av en avklaring i en sak, foreldres sykdom eller flytting fra et fosterhjem til et annet.

Solvik har behov for flere fosterhjem til barn som «Victor». Kunne det vært dere?

Vi tilbyr:

Vi tilbyr: