Victor (13) trenger et familiehjem

Solvik barnevern søker familiehjem til «Victor» 13 år. Vi søker dere som har erfaring med barn og unge, og som er etablerte. Har dere egne barn, så må de være over 15 år.

Oppveksten preger «Victors» atferd

«Victor» har hatt en oppvekst preget av mye uro, kaos og flyttinger. Sine første leveår hadde han i et krigsherjet land, og han har sett mye vondt barn ikke skal se.

Han kan oppleves som sint, uten at man helt skjønner hvorfor han er sint. Han har liten tillit til voksenpersoner, og kan være avvisende i lange perioder. Da trekker “Victor” seg unna, inn på rommet sitt og inn i spillverdenen. 

Han har utagert fysisk mot sin mor, sine yngre søsken og mot sin lærer, spesielt i grensesettingssituasjoner. Han strever i vennerelasjoner, og trenger hjelp av en tilstedeværende voksen i å regulere seg i lek og samspill.

På skolen har han mye 1-1 undervisning, men på gode dager deltar han med stor glede i klasseromsundervisning. Han er flink i skolefagene, men tankene hans er ofte andre steder enn i klasserommet. Han har derfor en del faglige hull, og vil trenge mye hjelp og støtte i sitt nye hjem for å ta igjen de andre på samme alder.

«Victor» har behov for tålmodige omsorgspersoner, som evner å se han bak atferden sin. Det er viktig å forstå hvorfor «Victors» atferd er som den er. Møt han derfor med forståelse og hjelp ham med å regulere seg. 

La deres ro speile over til «Victor». Ikke la hans uro speile over til dere. Legg til rette for at han får god trening i sosialt samspill. Skap en trygg base i hjemmet deres, hvor «Victor» kan finne ro og trivsel.

Ting tar tid, men gled dere over de små fremskrittene. Dere må tåle å bli avvist, gang på gang, og være klare for å forsøke igjen. Det å sette hardt mot hard vil gjøre mer skade enn godt.

«Victor» har foreldre som er veldig glad i ham, og han er glad i dem

Mor og far er skilt, og far bor i et annet land. Mor har vært alene om omsorgen for sine tre barn siden de kom til Norge for syv år siden.

Det har blitt for vanskelig for mor og håndtere «Victor» når han er sint. Han blir sint når hun setter grenser for ham, f.eks. ved dataspilling og leggetid. Om han ikke får bestemme kan han slå, lugge og bite henne. 

Mor må også ha tid, energi og overskudd til «Victors» to yngre søstre, og slik situasjonen er i hjemmet nå er det utrygt for både mor og hans yngre søsken. Dere må være positivt innstilt til et godt og nært samarbeid med «Victors» mor.

Det er en målsetning om at «Victor» skal flytte tilbake til mor når søstrene har blitt eldre og «Victor» har fått hjelp til å regulere følelsene sine. De skal ha regelmessige samvær, både hjemme hos mor og søstrene, og kanskje også hos dere. Han skal ha kontakt med sin far på telefon og facetime.

Miljøarbeider som hjelpetiltak

Det har i en lengre periode vært satt inn hjelpetiltak i hjemmet, blant annet en miljøarbeider «Victor» har hatt det fint sammen med. De har vært på kino, spilt bowling og har vært en del ute i skog og mark. 

Sammen med miljøarbeideren sier «Victor» at han kan være seg selv og han har aldri vist negativ atferd. Til miljøarbeideren har «Victor» fortalt at han ikke vil være slem, men at det bare blir sånn.

Han er noen ganger fortvilet over seg selv og har tenkt på å ta sitt eget liv for at «de andre» skal slippe ham. Dessverre måtte miljøarbeideren flytte på grunn av studier, og «Victor» har avvist den nye miljøarbeideren som har blitt forsøkt satt inn. 

«Victor» har håp og drømmer

«Victor» vil aller helst bli pilot, eller kokk. Vi har tro på at han kan bli det han vil, og at «Victors» ungdomsår kan bli fylt av glede og gode stunder.

Vi tror han kan få både venner og kanskje en kjæreste. Vi tror han vil oppleve mestring på de fleste områder i livet. Vi tror han vil slutte å tenke om seg selv at han er slem, og lære å se sine gode kvaliteter. 

Etter ungdomsskolen, så tror vi at «Victor» kanskje kan flytte hjem til sin mor og sine søsken igjen, eller at han kan ha en nær relasjon til dem med besøk og overnattinger. Vil han og mor det slik, bor han i fosterhjemmet til han blir voksen.

Til slutt: 

«Victor» har vi diktet opp. Han representerer mange barn som har hatt en vanskelig oppvekst, og som er i behov av et nytt hjem i deler av, eller resten av, sin oppvekst. 

Vi trenger flere dedikerte fosterforeldre som har det som trengs. Er det dere? Vi skal følge «Victor» og hans nye fosterhjem framover, for å gi dere som lurer på hvordan det er å være fosterhjem, et innblikk i fosterforeldrenes og fosterbarnas hverdag.

Ulike typer fosterhjem:

Fosterhjem

Fosterhjem

Et hjem med omsorg for et fosterbarn der gjerne begge foreldre har ordinære jobber. Disse hjemmene mottar ikke ekstra forsterkninger.

Familiehjem

Familiehjem

Et hjem hvor en eller begge er frikjøpt fra sin jobb, og mottar lønn for omsorgsoppgaven. Familiehjem er ment for en langvarig plassering i oppveksten.

Beredskapshjem

Beredskapshjem

Et midlertidig fosterhjem i påvente av en avklaring i en sak, foreldres sykdom eller flytting fra et fosterhjem til et annet.

Trykk for å lese om ulike typer fosterhjem:

Fosterhjem

Fosterhjem

Et hjem med omsorg for et fosterbarn der gjerne begge foreldre har ordinære jobber. Disse hjemmene mottar ikke ekstra forsterkninger.

Familiehjem

Familiehjem

Et hjem hvor en eller begge er frikjøpt fra sin jobb, og mottar lønn for omsorgsoppgaven. Familiehjem er ment for en langvarig plassering i oppveksten.

Beredskapshjem

Beredskapshjem

Et midlertidig fosterhjem i påvente av en avklaring i en sak, foreldres sykdom eller flytting fra et fosterhjem til et annet.

Vi tilbyr:

Vi tilbyr: